Collectieve surveillance

Collectieve surveillance

Wat is collectieve surveillance?

De kosten voor de professionele beveiliging worden verdeeld over de aangesloten en/of deelnemende organisaties en instellingen. De invulling en uitvoering van de collectieve surveillance wordt volledig op uw wensen en eisen als opdrachtgever afgestemd.

“Voor bedrijventerreinen, industrieterreinen en kantorenparken is collectieve surveillance zeer effectief en financieel interessant.”

Kevin van As, directeur KVA Beveiliging

Werkwijze van KVA

Onze beveiligers van de mobiele surveillance zorgen voor professioneel toezicht bij de deelnemende organisaties en hun gebouwen met eigendommen. Op afgesproken en afwisselende momenten is er een duidelijk herkenbaar surveillancevoertuig aanwezig op het terrein en worden er surveillancerondes uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. Zo kan onheil in een vroeg stadium worden gesignaleerd en ongewenste situaties kunnen worden voorkomen. Bij onregelmatigheden of calamiteiten zal de beveiliger direct actie ondernemen door repressief op te treden of door de hulpdiensten in te schakelen. Verder zullen de beveiligers er ook naar streven om tijdens de collectieve surveillance erop toe te zien dat het gebouw proper, veilig en heel blijft. Als vanzelfsprekend worden de uitgevoerde werkzaamheden en geconstateerde bijzonderheden of onregelmatigheden gerapporteerd aan alle belanghebbenden organisaties en instellingen.

Interesse in KVA?

Interesse in deze dienst? Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Wilt u toch meer informatie ontvangen? Vul dan het formulier in.